Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vuonna 2005: Luodataan loput yli 50 ha:n järvet

 

Vuonna 2005 päätettin luodata seuraavien 15 vuoden aikana loput yli 50 hehtaarin järvet.  Seurantahankkeen CO2301 tavoitteesta kirjoitettiin (katso sivu 80)

Tarkoitus ja tavoitteet
Vesistöjen syvyyskartoituksilla tuotetaan yleispiirteisiä tietoja järvien ja jokien syvyyssuhteista vesien hoidon, käytön ja suojelun tarpeisiin. Ympäristöhallinto tekee kartoituksia niillä vesialueilla, joiden syvyysmittaukset eivät kuulu merenkulkulaitoksen toiminnan piiriin. Tavoitteena on saada koottua luotettava syvyysaineisto kaikista yli 50 ha kokoisista järvistä sekä ympäristöhallinnon käyttöön, että maanmittauslaitoksen maastotietokantaan ja yleisille maastokartoille. Aineiston avulla määritetään myös järvien fysiografiaa kuvaavat tunnusluvut järvirekisteriin. Toiminta on tehostunut ja laajentunut maa- ja metsätalousministeriön osoitettua Pohjois-Savon ympäristökeskukselle resurssit toiselle luotauskalustolle ja sen käytölle viiden alueellisen ympäristökeskuksen alueella edellisen seurantakauden aikana. Tavoite valtakunnallisesti kattavasta syvyysaineistosta toteutuu nykyisellä 300 km2 :n vuosivauhdilla alle 15 vuodessa.

 

Vuonna 2010: SYKE lopettaa syvyyskartoitukset

Vuonna 2010 valtionhallinnon tuottavuusohjelma leikkasi virastojen rahoitusta ja SYKE kirjasi suunnitelmansa syvyyskartoitusten suhteen raporttiin SYKEN HYDROLOGISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISRYHMÄN LOPPURAPORTTI (2010) näin
 
Tuottavuusohjelma ja alueellistaminen luovat tiukat puitteet henkilöstösuunnittelulle. SYKE on uusinut strategiset linjauksensa vuoden 2010 aikana ja niiden pohjalta Vesikeskus on arvioinut omia toiminnallisia painopisteitään ja voimavarojen suuntaamista vuoteen 2014. Vesikeskuksen MMM:lle ja YM:lle vuonna 2010 laatiman suunnitelman mukaan vesitilannepalveluun sekä hydrologisiin ennusteisiin ja varoituksiin käytettävät perusvoimavarat on tarkoitus säilyttää nykytasolla seuraavan viiden vuoden aikana. Siinä seurantaan liittyvä toimintamenohenkilöstö supistuu yhdellä ja vastaava lisäpanostus on tarkoitus suunnata Vesistömallijärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Kun tämän hetken arvion mukaan vuoteen 2014 mennessä siirtyy seitsemän henkilöä eläkkeelle, se antaa mahdollisuuden uusia hydrologisen palvelun rakenteita. Vesistöjen syvyyskartoitus SYKEn työnä on tarkoitus lopettaa ja rajata toiminta  hankekohtaiseksi mahdollisuuksien mukaan uuttaa tekniikkaa hyödyntäen. Tämä linjaus merkitsee kahden henkilötyövuoden toimintamenopanoksen suuntaamista muihin tehtäviin. Näin hydrologisen toiminnan perushenkilöstö supistuisi noin 10 %. Linjausten toteuttamisesta sovitaan ministeriöiden ja SYKEn tulossopimuksissa.